Home

De Branchevereniging VvE Beheerders (BVVB) behartigt de belangen van aangesloten VvE beheerders in Nederland.

Als BVVB willen wij voor onze VvE beheerders de kwaliteit verhogen, kennisvergroting stimuleren en de branche verder professionaliseren. Door centrale aansturing, een gedragscode, ondersteuning van aangesloten VvE beheerders en de ontwikkeling van een keurmerk wordt dit gerealiseerd.

Iedere VvE beheerder van onbesproken gedrag die actief is in Nederland, kan zich aansluiten bij de Branchevereniging VvE Beheerders. Met zo'n honderd leden weet de BVVB kennis te bundelen en kan het VvE beheerders effectief ondersteunen. Leden van de BVVB kunnen onder meer gebruik maken van deskundig advies, educatie, bijeenkomsten voor VvE beheerders en het uitgebreide BVVB netwerk. Lees meer over het lidmaatschap op deze pagina.

Waarom een Branchevereniging alleen voor VvE Beheerders?

Betrouwbaar BVVB is een betrouwbare centrale organisatie die VvE beheerders in Nederland ondersteunt. Met een gedragscode voor beheerders werkt de BVVB aan een open en eerlijke werkwijze van alle VvE beheerders.
Kortom, de betrouwbare gesprekspartner en belangenbehartiger namens uitsluitend VvE Beheerders.
Deskundige ondersteuning Met deskundige ondersteuning helpt de BVVB haar leden om de volgende stap te zetten in professionalisering en de juiste service. Dankzij onze gebundelde kennis en uitgebreide ervaring kan iedere VvE beheerder hiervan profiteren.
Keurmerk BVVB heeft een keurmerk ontwikkeld waarmee VvE beheerders gecertificeerd kunnen worden. VvE’s zijn bij een gecertificeerde VvE beheerder zeker van eerlijke en deskundige zorg. Gecertificeerde VvE beheerders zijn hiermee tevens aantrekkelijker voor VvE’s die zich nog oriënteren.
Educatie BVVB stelt educatie eisen aan haar VvE Beheerders. Door o.a. "Food for Thougt"- en Q&A - online sessies te organiseren wordt mede de kwaliteit van de aangesloten VvE Beheerders vergroot. Met verplichte permanente educatie draagt de BVVB bij aan blijvende kennis en kwaliteit van de totale branche.
Netwerk Met een uitgebreid netwerk van VvE beheerders en andere partners, kunnen VvE beheerders elkaar via de BVVB eenvoudiger helpen, praktijkcases uitwisselen en oplossingen vinden voor knelpunten in het werk.
Collectieve AFM-vergunning Alle leden van de BVVB hebben de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de Stichting BVVB Collectief, om zo gebruik te maken van een collectieve bemiddelingsvergunning van de AFM. Dit betekent dat aangesloten VvE beheerders mogen bemiddelen bij het afsluiten van verzekeringen en bij het openen van bankrekeningen en zo een completere service kunnen aanbieden.

BVVB: VvE Beheerders die het verschil maken!